Volver

Què faig per instal·lar el meu descodificador CLICtv?

A l’enllaç: Guia d’instal·lació trobaràs el procés per instal·lar el descodificador per passos.